Wet bescherming persoonsgegevens Taartenland.nl


Je leest op dit moment de privacy verklaring van Taartenland. Taartenland is een Commercieel bedrijf die handelt in banketproducten dat zich richt op het verkopen van deze producten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Taartenland verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Taartenland neem dan gerust contact op! info@taartenland.nl | 0252 706299Voorhout Btw. Nr.815020107B01 | KVK Nr. 28107333 Taartenland is een V.O.F. welke wordt gedreven door Bert Tijsterman

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Taartenland, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@taartenland.nl

Op het moment dat je contact opneemt met Taartenland via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Taartenland vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Taartenland. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Taartenland. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail. Recht op overdracht Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Taartenland opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Taartenland al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Jouw rechten Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Taartenland vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Taartenland niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Stuur een mail naar info@taartenland.nl Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Taartenland jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Taartenland verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Taartenland via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Taartenland de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Taartenland met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Plichten, Taartenland behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Taartenland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Taartenland te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@taartenland.nl | 0252 706299 |Voorhout Btw. Nr.815020107B01 | KVK Nr. 28107333 Taartenland is een V.O.F. welke wordt gedreven door Bert Tijsterman